määrused

Läti Vabariigi seadusandlus näeb ette, et veebipoe omanik peab reserveerima kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning keeldumisõiguse. Sellist broneeringut nimetatakse kauglepinguks (MK eeskiri).

Kaugleping
Selles Interneti-poes pakutavate kaupade müüja on SIA "Amel" Reg. nr: 44103125940 Izstädes iela 4, Priekuļi, Priekuļi vald, Cēsu provints, LV-4126 ühelt poolt, edaspidi müüja, ja teiselt poolt tellimuse esitaja, edaspidi ostja, teiselt poolt , sõlmige järgmine leping:

Müüja võtab endale kogu vastutuse Ostja andmete konfidentsiaalsuse ja kolmandatele isikutele mitteavaldamise eest, mistõttu iga konkreetse kasutajanime ja parooliga tehtud Tellimus on Ostjale siduv ning tal ei ole õigust antud Tellimusest taganeda.

E-poes Kauba tellimust vormistades kinnitab Ostja volitatud isik - Kasutaja täielikult, et on kursis Tellimuses sisalduva Kauba spetsifikatsiooniga ning kinnitab nende vastavust Ostja vajadustele. Müüja ei vastuta tarnitud Kauba Ostja vajadustele mittevastavuse või mittevastavuse eest Ostja poolt kasutatud Kaubaga.

Iga Toote hind on märgitud E-poes ja arvel. Kui Toodet ei ole võimalik tarnida arvel märgitud hinnaga või ajal, teavitab Müüja sellest Ostjat. Kui Ostja ei nõustu hinnamuutusega, on Müüjal õigus keelduda Tellimuse täitmisest ja saada tasutud raha.

Tarne- ja maksekorraldus
Ostja tellib kauba selle veebilehe kaudu, märkides ära tellitava kauba liigi ja koguse. Ostjal on võimalus tasuda toote eest internetitööriista sisseehitatud maksevahendite, maksekaartide ja internetipanga ülekandega või tasudes müüja poolt koostatud ja ostjale e-postiga saadetud vastava arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja kehtib ilma allkirjata.

Pärast Arve tasumist ei ole Ostjal õigust Tellimust tühistada või seda muuta ilma Müüjaga eraldi kokku leppimata.

Kauba eest tasumine loetakse sooritatuks hetkest, mil raha on laekunud Müüja poolt määratud pangakontole.

Müüja tagab kauba kohaletoimetamise Omniva pakkidega. Tarneaeg: saadame kohale 1-3 tööpäeva jooksul (kui toode on kohapeal) peale toote eest tasumist, tarneaeg kooskõlastatakse Ostjaga.


Taganemisõigus
Ostjal on õigus kaubast keelduda 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale keeldumiskirja aadressile [email protected]. Tühistamiskirja vormi saadab Müüja Ostjale Ostja soovil e-posti teel.
Ostja on kohustatud kauba tagastama Müüjale aadressil Izstädes iela 4, Priekuļi, Priekuļi vald, Cēsu prov., LV-4126 7 päeva jooksul pärast keeldumiskirja saatmist. Kõik kulud, mis on tekkinud seoses kauba Müüjale tagasi saatmisega, kannab Ostja.

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

tellitud kaupa ei ole võimalik nende olemuse tõttu tagastada
tellitud kaup valmistatakse otse Ostjale vastavalt individuaalsele tellimusele;
ostja on pakendi avanud.
Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse artikli 12 kuues osa ütleb, et "tarbija vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest". Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjal taganemisõiguse kasutamisest või hüvitise maksmisest kinni pidada juhul, kui toode on kahjustatud, jättes toote kasutamise ajal hooletusse või ei järgi juhendis toodud juhiseid, kui originaalpakendis toode on kadunud või kui selle pakend on oluliselt kahjustatud. Makse tagastatakse samale kontole/kaardile, millelt tasuti.

Andmetöötlus
Vajaliku teabe sisestamisega, tellimuse vormistamisega kinnitab Ostja, et on tuttav ja nõustub, et tema poolt edastatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada vastavalt Vabariigis kehtivatele seadusandlikele nõuetele. Leedust. Info sisestamisega nõustub Ostja, et nimetatud e-posti aadressile saadetakse Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated.

Vaidluste lahendamise reeglid
Vastavalt 18. märtsi 1999. aasta seaduse "Tarbijaõiguste kaitse seadus" artiklile 27 on tarbijal õigus esitada pretensioone kauba või teenuse lepingutingimustele mittevastavuse kohta 2 aasta jooksul alates ostukuupäevast. kauba või teenuse kättesaamise kohta.

Müüja või teenusepakkujaga seotud vaidluse lahendamise kord vastavalt 18. märtsi 1999. a seaduse "Tarbija õiguste kaitse seaduse" artiklile 26.1:

Vaidluste lahendamise protsess

Müüja andmed:

Nimi: Osaühing "Amel"
Registreerimisnumber: 44103125940
Juriidiline aadress: Izstādes iela 4, Priekuļi, Priekuļi vald, Cēsu provints, LV-4126
Tel: +371 26134028
Salidzini.lv logotips Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos Ceno.lv